Product

Wetec Robot

W8 IML Series

View

Wetec Robot

W27 Series

View

Tongyi

TCO-A

View

Tongyi

TCO-B

View

Shiyi

Conveyor

View

Shiyi

SHD-Series Hopper Dryer

View

Shiyi

PC-Series Crusher

View

Shiyi

Mould clamp

View

Shiyi

MJ Mould Rack

View

Shiyi

Magnetic

View

Shiyi

Level Pad

View

Goodview

BMB-16-5V

View

Goodview

IO Card

View

WY Blow Moulding Machine

V30 3 Layer Series

View

Goodview

BTR-10

View

Goodview

GC-870-1

View

Goodview

Gc-890S

View

Goodview

BPC-50

View

Shini

Air Cooled Water Chiller

View

Shini

Dosing & Mixing

View

Shini

Volumetric Doser

View

Shini

Storage Mixer

View

Shini

Drying & Dehumidifying

View

Shini

Standard Hopper Dryer

View

Shini

Standard Drying Loader

View

Shini

Standard Central Granulator

View

Shini

Low Speed Granulator

View

Shini

Standard Separate-Vacuum Hopper Loader

View

Shini

Self-Contained Hopper Loader

View

Shini

Standard Self-contained Hopper Loader SAL

View

Shini

Mould Temperature

View

Shini

Standard Heater

View

Shini

Extrusion Blow Molding System

View

Shini

Central Cooling System

View

Shini

PET Preform System

View

Shini

Medical & Optical System

View

WY Mould

2 Cavity 8 Food Container

View

WY Mould

2 Cavity 8 Cover Mould

View

WY Mould

2 Cavity 32 OZ Food Container Mould

View

WY Mould

6 Cavity 50MM Pet Preform Mould

View

WY Mould

8 Cavity 72mm Pet Preform Mould

View

WY Mould

8 Cavity Poly Fitting Nut Mould

View

WY Mould

16 Cavity Spoon Mould

View

WY Mould

24 Cavity PCO 1881 Pet Preform Mould

View

WY Mould

28mm PCO Cap Mould

View

WY Mould

32 Cavity 30mm Pet Preform Mould

View

WY Mould

48 Cavity 2925 Pet Preform Mould

View

WY Mould

20 Liter Jerry Can Mould

View

Goodview

BIO-24

View